Ztráta | Jak se vymanit z okovů drawdown? | Přiznání | Upřímnost

Právě jsem zažil výraznou ztrátu, kterou bych mohl nazvat drawdown. Obchodování mi začalo jít, vše šlo jako po drátku. Začal jsem konzistentně navyšovat svůj účet a cítil jsem, že je to nezvratný vývoj. Oznámil jsem svým blízkým, že jsem to konečně prolomil. A to byl možná také důvod mého zakopnutí. Možná jsem na to ještě nebyl připraven, možná jsem to neunesl. Ta ztráta přišla právě ten den, kdy jsem to všem slavnostně sdělil. Jako bych si sám tu ztrátu naordinoval. Jsou to zvláštní pocity. Další dny jsem ve ztrátách pokračoval – sice opatrněji, ale bylo tomu tak. V tomto příspěvku se budu zabývat otázkou: Jak z toho ven? Tak se na to pojďme spolu podívat.


Ztráta | Proč mi to najednou nejde? | Co se stalo?

Přemýšlel jsem nad tím, čím je to způsobené. Hledal jsem všechny možné příčiny. Povolení disciplíny, nedostatečné dodržování podmínek, nedostatečná příprava; jiné aktivity, které mě odvádí od obchodování; zásadní změna trhu, která pomíjí účinky mé obchodní strategie. Po delším zvažování a po několika analýzách sebe sama i obchodování samotného, a především upřímnosti k sobě samému, jsem dospěl k názoru, že si za to mohu sám. Stále jsem měl nutkání vinit z mého neúspěchu trh. Při podrobné analýze jsem ale zjistil, že jsem to já, kdo vytváří tento úpadek.


Nečekaná ztráta vyvolaná úspěchem či oznámením blízkým/Strach z úspěchu

Do té doby, než jsem oznámil svému nejbližšímu okolí, že mi to jde, šlo vše tak, jak má. Každý den jsem navyšoval svůj účet postupným způsobem. Den po dni s velmi konzistentními výsledky. Když přišel ztrátový den, ukončil jsem jej přesně dle svého obchodního plánu na max. denním limitu a následný den či dva jsem tuto ztrátu smazal. Tato ztráta na mě nezanechala téměř žádné stopy a já se mohl v klidu soustředit na další den s čistou hlavou.

To oznámení blízkým a ta nečekaná frustrující ztráta ve mě vyvolala cosi, co je velmi složité zastavit. Máte výraznou ztrátu, která vůbec neměla nastat. Moc Vás to mrzí, že jste se neudrželi. Této myšlenky se jen tak nezbavíte. Stále na to myslíte i další dny. To se Vám promítne do Vašeho obchodování. Snažíte se podvědomě dohnat danou ztrátu. Přitom to paradoxně vytváří ještě mnohem horší podmínky, díky kterým vlastně není možné pokračovat objektivně. Vstupujete do situací, které nemají smysl. Schválně si projděte záznamy a zhodnoťte smysluplnost Vašich vstupů (obchodů). Mnohdy vstupujeme do obchodů, které postrádají prvky Vašeho obchodní strategie – často je to unáhlené a především uspěchané. Snažíte se dohnat něco, co jste promarnili. Tak to ale není. Je nutné se zastavit a uvědomit si, že Váš účet je jen jeden. Toto zoufalství, které mohu označit jako přirozenou lidskostí, je náš nepřítel. Sami sobě jsme nepřítelem. To je dle mého jedna ze zásadních hodnotných informací v obchodování. Nehledejme složitě nějakého viníka, když jsme jím sami.


Co mám dělat, když zažiji výraznou ztrátu (drawdown)? Jak postupovat?

Musíte se se ztrátou vyrovnat. Dokud to nedokážete, nemůžete pokračovat dál. Uvědomte si, co jste zažili. Zakopli jste a teď je potřeba vstát. Smiřte se se ztrátou a odpusťte si. Začněte znova, ale přestaňte dohánět ztrátu. Obchodujte každý den znovu od nuly a nemyslete na to, co bylo. Zaměřte se na přítomnost.

Nemá smysl nalhávat si, že za to může někdo jiný. Když si projdete videozáznamy svého obchodování, sami uvidíte, že Vaše vstupy postrádaly logiku a toho, co jste si předem stanovili. Často se vyskytuje také náhlé přeobchodování a nebo naopak nevidíte v trhu žádnou dokonalou situaci pro zobchodování. Stačí, když si porovnáte dny úspěchu se dny ztrát. Je zde patrný rozdíl v počtu obchodů? Není potřeba Vás ujišťovat. Pokud se chcete z toho dostat, musíte být k sobě upřímný. Je to na Vás, nikdo jiný Vám teď nepomůže.


To se snadno řekne, buď k sobě upřímný. Ale jak?

Udělejte to stejně jako já. Právě jsem napsal svoji vlastní zpověď před sebou samým. O to jde. Není ani nutné, abyste to někde sdíleli, ale můžete – někomu to třeba pomůže. Mě ne. Mě pomůže především upřímnost k sobě samotnému.

Napsal jsem, co jsem skutečně zažil a snažil jsem se k sobě být co nejvíce upřímný. Píšu to vlastníma rukama a dotýkám se nejcitlivějších témat mých ztrát, mého obchodování. Popsal jsem skutečně to, co se stalo. Selským rozumem jsem prošel své obchody a s čistou hlavou mohl zhodnotit (z videozáznamu), zda jsem byl viníkem za svůj neúspěch já sám a nebo někdo jiný. Uvidíte, že jen málo z obchodů obsahuje prvky Vaší obchodní strategie. Samozřejmě zde v tomto příspěvku píši především k pokročilejším obchodníkům. Pokud jste začátečník a ztrácíte, moc se tomu nedivím a tento článek Vám toho nemusí moc poskytnout.


Závěrem

Tento článek jsem psal na jeden nádech a nechci jej upravovat, aby byl co nejvíce autentický a upřímný. Není potřeba kudrlinek. Toto je vlastní zkušenost, žádná reklama na kartáček. Doufám, že příspěvek někomu pomůže. To je důvod, proč jej publikuji. Výdělkem se zabývá každý guru (prodejce výdělečné obchodní strategie), ale ztrátami jen málo kdo. A už vůbec nikdo nehledá řešení, jak ze ztrát ven. Položme si otázku: „Který obchodník, který chce marketingově přilákat pozornost potenciálních výdělků, bude psát o tom, jaké má pocity, když zažívá ztráty? Odpověď je jasná. „Nikdo.“


Veškerý text na stránkách discipline.cz, který zde publikuji, je výsledkem propojení informací, ke kterých jsem měl přístup v podobě různých knih, seminářů, webinářů, spolupráci s různými mentory obchodních strategií, s ostatními tradery a zdroji na internetu. Až díky vlastní praxi, kde jsem uváděl veškeré to teoretično v život, a to prostřednictvím odzkoušení a experimentů, jsem byl schopný zjistit, co funguje a co ne. Teprve poté jsem převzal některé věci za své a na některé raději zapomněl. Je nutné podotknout, že se zaměřuji především na disciplínu a tedy i psychologii. A to je to, co se Vám pokusím předat. Je nutné Vás upozornit, že se jedná o vlastní zkušenosti, které mohou být velmi subjektivní, i když se budu snažit, aby byly vždy co nejšířeji použitelné. Je pouze na Vaší odpovědnosti, zda tyto informace použijete či nikoliv. Každý si za své konání nese vlastní zodpovědnost, obzvláště pokud se jedná o tak dravý prostor, jakým trhy bezesporu jsou.