Spolupráce | Mé oblíbené webové stránky | I like sites

Spolupráce

Spolupráci považuji za základní pilíř při vývoji webových stránek. Pokud máte zájem a máme něco společného, vzájemná spolupráce nás může posunout dále ve vývoji, v hodnotě stránek, jako neocenitelná zpětná vazba, může být zdrojem inspirace, apod. 


Spolupráce | Oblíbené webové stránky | I like sites

Seznam webových stránek, se kterými spolupracuji:
1) Rady ze života – inspirace, tipy a doporučení z vlastní zkušenosti,
2) …….,
3) …….. .


Kontakt

discipline.cz
disciplineanyone@gmail.com