Pracovní plán | Jak udělat více malých změn naráz?

Pracovní plán

Pro začínající tradery je velmi složité udělat 1. změnu (zvyku). To ale ještě není nic proti tomu, když jich chcete udělat více. Jako velmi šikovný pomocník při vývoji začínajícího, ale i pokročilého tradera považuji pracovní plán. Tento nástroj Vám může na začátku pomoci s dodržováním a uvědomováním si, které ty zvyky chcete pozměnit. Díky dennímu, týdennímu či měsíčnímu plánu můžete chaosu nastavit řád. Stanovte si, co chcete dělat jednotlivé dny a na co nechcete zapomenout. Vytvořte si chronologický plán Vašich činností – použijte pracovní plán.


Pracovní plán | Více změn naráz 

Pro ty, co musí udělat více malých změn naráz, mám běžnou pomůcku, která bývá často aplikovaná na příchozí do nového zaměstnání. Nové zaměstnání = mnoho změn oproti předchozímu – jiná podniková kultura, jiné podmínky, činnosti (pravidelné, nepravidelné), jiné zvyky, ať už formální či neformální. Když přijde někdo nový do větší firmy, nebo do firmy, která si zakládá na hladké integraci a zapojení nového zaměstnance – často tomu bývá, že má nový zaměstnanec sestaven harmonizovaný plán, kdy a kde má být a co bude dělat. Ten plán často hlídá někdo ze zkušenějších kolegů a třeba i nadřízený. Na zaměstnance se postupně začíná nabalovat další a další úkon a každý den má své pravidelné činnosti nebo nepravidelné v týdnu či v měsíci. Zaměstnanci v pracovním plánu často napomáhá nějaký organizér – např. Outlook nebo jeho poznámky či nástěnka, apod. A samozřejmě jeho kontrola (nadřízený, kolega) – která je takovou tou „motivací“, ale zároveň pomocí zkušenějšího, který nemá zase takový problém se v tom orientovat, protože již většinu činností má zautomatizované v podvědomí – většinou již žádný seznam či pracovní plán nepotřebuje.


Pomůže s disciplínou a zbaví Vás chaosu

Pokud se chceme, stejně jako chce zaměstnavatel po zaměstnanci, rychle posouvat, v našem případě jako trader (to samé platí i například pro osobu samostatně výdělečně činnou – pro živnostníky), a chceme udělat několik změn s našimi návyky a je nutné, aby to bylo naráz, můžeme si sami sobě sestavit plán. V něm si rozepíšeme chronologicky, co musíme daný den v týdnu udělat, na co nesmíme zapomenout. Říká se tomu „Pracovní plán“. Tato běžná pomůcka Vám pomůže především s Vaší disciplínou. Jedině díky tomu, že budeme mít při ruce tento přehledný plán, můžeme jej s pravidelností kontrolovat, odškrtávat, lépe se orientovat, rozšiřovat, upravovat a do nekonečna vylepšovat. Díky každodenní kontrole a dodržování plánu postupně vštípíte návyky do podvědomí .Jako zaměstnanec jsem tento harmonizovaný plán nechápal. Spíše mě svazoval ruce a otravoval. Ale jako trader jsem k němu našel cestu a pochopil jsem, k čemu takový denní, týdenní či měsíční plán (obchodní ale i zaměstnanecký) slouží a jak moc je pro rozvoj důležitý. Teprve nyní chápu, proč je tento pracovní plán tak důležitý pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. A to zvláště ve chvíli, kdy je nutné aplikovat více změn naráz s tím, že můžete libovolně činnosti přidávat a postupem času také mazat, protože některé činnosti budete mít již tak pod kůží, že nebude nutné je mít na očích nebo je odškrtávat.


Nemůžete se pohnout z místa? 

Možná se Vám to zdá jako přehnané – mít k tomu tabulku. Ale ve chvíli, kdy nebudete plnit, co jste si předsevzali, buď kvůli paměti nebo nedostatečné disciplíně, a budete v tom mít chaos, a nebudete se delší časový úsek posouvat, vzpomenete si na pracovní plán (stejně tak, jak se to stalo několikrát mně). Pokud s tím budete chtít něco udělat, k denním a týdenním plánům se vrátíte. Není pak lepší začít s tím hned? No, asi na tom budete stejně jako já. Rada je to sice pěkná, ale dokud si k tomu nenajdete sami cestu, je zbytečná.


Pracovní plán má smysl při osobním rozvoji (zvláště na začátku kariéry)

Tento článek by měl sloužit spíše k zamyšlení nad tím, zda je Vaše disciplína dostatečná či nikoliv. Pokud víte, že máte mezery, popřemýšlejte, zda si v tom neudělat pořádek. A nebo pravý opak, pokud to přeháníte s excel-tabulkou a s nadbytečnými analýzami, uvažujte, zda to nezjednodušit a soustředit se především na vývoj a posun v disciplíně. Zároveň je to ohlédnutí za pracovními plány, které jsou často lidem na obtíž a uznání faktu, že mají svůj smysl a své důležité místo při osobním rozvoji.