Podmínky při obchodování | Pravidla | Obchodní strategie | Jak dodržovat?

Podmínky při obchodování (pravidla) | Jak je dodržovat?

Podmínky při obchodování, respektive pravidla musí mít nastavené a dodržovat každý trader (alespoň ze začátku). To je názor většiny zkušených traderů a já se k tomu také hlásím. Pokud se obchodování zabýváte alespoň 1 rok a jste otevření různým zdrojům informací – čtete knížky, zúčastníte se seminářů, webinářů, mentoringů – zcela jistě mi můžete dát za pravdu, že dostanete naservírováno mnoho podmínek či pravidel, která byste měli dodržovat. Každý marketingově zběhlý prodavač zkušeností (guru) Vám sice sdělí, co vše máte dělat, abyste začali vydělávat, jen zapomene říci pár podstatných informací, o kterých by bylo dobré něco vědět.


Podmínky při obchodování (pravidla) jsou nutné | Proč ale?

Takže mohu souhlasit, že podmínky jsou nutné. Proč ale? Na tuto otázku zní většinou odpověď: „Abys začal vydělávat.“ nebo „Abys byl konzistentní.“ To ale není vše. Občas, když už jdou zkušení tradeři hodně hluboko – sdělí Vám i důvod, proč by se měla podmínka dodržovat. Z mého pohledu je to ale stále nedostatečné.

Málokdo dokáže zásadní podmínky dodržovat dlouhodobě

Vy sice dostanete tu informaci z jakého důvodu máte dodržovat tu či onu podmínku, faktem ale zůstává – že Vám to stejně nebude stačit. Jen málo kdo a možná nikdo, dokáže na základě takto poskytnuté rady snadno podmínku (pravidlo) aplikovat a především dlouhodobě dodržovat. Jak tedy na to?

Pokročilejší obchodníci | Zbyde jen pár podmínek

Teď už nebudu mluvit o úplných začátcích, kdy od někoho nebo z něčeho převezmete na všechno podmínky a jste v podstatě na začátku. Toto období přeskočím. Budu psát o trochu pokročilejších obchodnících, kteří většinu podmínek již mají zautomatizované a nemusí vědomě na sebe tlačit, aby je dodržovali. Ti obchodníci již ví, že jim zbývá jen pár podmínek, které je potřeba doladit – posunout se dále. Stejně jako vrcholoví sportovci ví, které pasáže při jejich výkonu jsou nejdůležitější. Co ještě musí zvládnout, aby jejich výkon byl dokonalejší. Na čem ještě zapracovat a kde se posunout dále.

Pár podmínek (zásadních)

Takže zbylo nám pár podmínek, se kterými máme problém udělat nějaký pokrok. Obchodujeme a několik dní je vědomě udržíme v paměti a neporušíme pravidla. Pak ale přijde den, kdy klopýtneme. Podmínky porušíme. Veškerý zisk, který jsme vybudovali během vědomého ustavičného soustředění, jsme ztratili. A tak to jde stále dokola. Někdo si to umí přiznat, a někdo ne. Ti, co jsou k sobě upřímní, mají šanci. Ti, co si to neumějí přiznat, mají problém. Řešení je jedině být k sobě upřímný. Upřímnost hraje zásadní roli.

Převzaté pravidla | Není nad vlastní zkušenost a emoci

Problém je často v tom, že podmínky, které používá, jsou většinou převzaté. To znamená, že někde o nich četl a nebo mu byly předány. Stejně tak jsem na tom byl i já. Podmínku jsem někde získal, líbila se mi, a já ji zařadil a vzal za svou. Ale nebyla to moje podmínka. Podmínka, která je vydřená a zjištěná svojí vlastní zkušeností má hodnotu, na rozdíl od té převzaté. Je nutné si uvědomit, že když nastavujete pravidla, ideální je, když ji vytvoříte po klopýtnutí. Nefrustrujte se ztrátou na všech úrovních. Myslím na jednom vybraném stop-lossu nebo na celodenní ztrátě, nebo na překročení celodenní ztráty, nebo větším drawdown.

Ztráta jako nejlepší příležitost

Berte to jako Vaši největší příležitost k tomu, poučit se z Vašich chyb. Zanalyzujte si, co se stalo a proč se to stalo? Přemýšlejte, co udělat příště jinak. Buďte k sobě upřímní. Vezměte si tu špatnou emoci z toho a snažte se na ni myslet a říkat si, když znovu poruším tuto podmínku, pocítím na sebe zlost. Ono někdy se stane, že Vám nějaká podmínka dělá doslova zle. Nebo spíše si to děláte sami, ale máte prostě problém nějakou podmínku vložit/přeprogramovat do podvědomí. To je normální. Někdy se musíte spálit vícekrát, abyste pochopili, že lít do ohně olej není nic dobrého. Takto nabytá zkušenost má pro Vás hodnotu. Teď teprve pochopíte, proč Vám ji guru předával, teprve teď jste schopni ji vložit do podvědomí a nemuset se na ni tolik soustředit. Teprve teď se Vám uvolnili ruce k tomu, abyste začali řešit jinou podmínku, které musíte zase dát vyšší hodnotu – vyšší smysl.

Proti naší přirozenosti

Jde především o to, že některé podmínky nemůžeme dodržovat, protože jdou proti přirozenosti. Proto musíme vytvořit pochopení, proč to změnit. Jaký má smysl ta podmínka, k čemu nám může pomoci a čeho nás zbaví? Zbaví nás té negativní emoce. Pak zjistíme, že to jde, a tím to všechno začne….


Veškerý text na stránkách discipline.cz, který zde publikuji, je výsledkem propojení informací, ke kterých jsem měl přístup v podobě různých knih, seminářů, webinářů, spolupráci s různými mentory obchodních strategií, s ostatními tradery a zdroji na internetu. Až díky vlastní praxi, kde jsem uváděl veškeré to teoretično v život, a to prostřednictvím odzkoušení a experimentů, jsem byl schopný zjistit, co funguje a co ne. Teprve poté jsem převzal některé věci za své a na některé raději zapomněl. Je nutné podotknout, že se zaměřuji především na disciplínu a tedy i psychologii. A to je to, co se Vám pokusím předat. Je nutné Vás upozornit, že se jedná o vlastní zkušenosti, které mohou být velmi subjektivní, i když se budu snažit, aby byly vždy co nejšířeji použitelné. Je pouze na Vaší odpovědnosti, zda tyto informace použijete či nikoliv. Každý si za své konání nese vlastní zodpovědnost, obzvláště pokud se jedná o tak dravý prostor, jakým trhy bezesporu jsou.