Kontakt | Jak mě kontaktovat? | Adresa | Email | Mail

Kontakt

Kontakt především

Tento blog discipline.cz je zaměřen především na naši disciplínu. Vše, co se kolem ní točí. K tomu, aby blog měl smysl, je nutné, aby byl v tomto prostoru hojně využíván dialog mezi čtenáři a zúčastněnými. Vzájemně potřebujeme interakci. Bez Vaší účasti či Vašeho vzájemného působení, bude blog discipline.cz jen prázdné holé místo, kde si budu sám pro sebe něco psát. Tímto Vás vyzývám, pokud Vás jednotlivé příspěvky osloví, pište do komentářů své názory, podělte se s námi o Vaše zkušenosti – buďte aktivní. S pasivitou se nikam žádný trader nedostane.

Ke komunikací preferuji komentáře pod každým z příspěvků. Na Vaše reakce se budu snažit Odpovědět, co nejdříve.

Zapojte se ve vytváření tohoto prostoru, každému z nás to přinese mnoho nových poznatků o nás samotných a posune nás to blíže k našemu cíly.

 

Kontakt (e-mail):

Pro Přímý kontakt na mě, níže uvádím emailovou adresu:
disciplineanyone@gmail.com.

Ing. Jiří Samuel
admin a autor discipline.cz


Poslední aktualizace: 19.07.2016


Veškeré písmenka, řádky, stránky či příspěvky, které zde poskytuji, jsou výsledkem propojení informací, ke kterých jsem měl přístup v podobě různých knih, seminářů, webinářů, spolupráci s různými mentory obchodních strategií, s ostatními tradery a predevším díky vlastní praxi, kde jsem vše uváděl v život, odzkoušel, a teprve až jsem díky experimentům sám zjistil, že to či ono skutečně funguje, teprve poté jsem to převzal za své. A to je to, co se Vám pokusím předat. Je nutné Vás upozornit, že se jedná o vlastní zkušenosti, které mohou být velmi subjektivní, i když se budu snažit, aby byly vždy co nejšířeji použitelné. Je pouze na Vaší odpovědnosti, zda tyto informace použijete či nikoliv. Každý si za své konání nese vlastní zodpovědnost, obzvláště pokud se jedná o tak dravý prostor, jakým trhy bezesporu jsou.