Algoritmy v našich hlavách | Překážky | Co se nám staví do cesty?

Algoritmy | Překážky

Pokud je Vám znám pojem „algoritmus“ a víte, co může v trzích při výskytu způsobovat, máte o nich již určité představy. O tom zde ale psát nechci. Myslím, že o algoritmech v trzích bylo řečeno dost. Určitě tam jsou, a s vylepšující se technologií se jejich úroveň zdokonaluje. Já se na to snažím dívat z trošku jiného pohledu. Z pohledu psychologie a disciplíny. Moji nekonzistentnost spíše přisuzuji něčemu jinému, než těmto překážkám v trzích. Myslím si, že zde máme ještě jednu překážku, kterou je velmi těžké překonat. Jedná se o jinou formu algoritmů, které se nevyskytují v trzích, ale v našich hlavách. Je jasné, že algoritmy v trzích jsou nastavovány tak, aby vyvolávaly algoritmy v nás samotných. A možná jsou algoritmy v našich hlavách na nich částečně nezávislé, a jsou tedy vyvolány bez ohledu na tom, co se v trhu ukazuje. Je nutné si ale uvědomit, že existují, a že je potřeba umět je identifikovat a naučit se s nimi pracovat – o tom ale v dalším příspěvku.  


Algoritmy v našich hlavách | algorithms in our heads

Zkuste si představit, že naše hlava je sněť algoritmů, které nějakým způsobem pracují. My o tom víme buď částečně a nebo vůbec. Jen někteří z nás je dokážou částečně ovládat. Psychika člověka, jeho hlava a algoritmy, které v ní probíhají, jsou tak složité, že je velmi obtížné se je naučit identifikovat nebo dokonce změnit či přeprogramovat. Dané procesy či způsoby jejich ovlivnění jsou těžko popsatelné/vysvětlitelné, aby je mohl kdokoliv aplikovat s jednoznačným výsledkem v podobě úspěchu/překonání sebe sama.

Já si představuji, že tyto algoritmy velmi zásadně ovlivňují to, jak fungujeme jako celek, a jak dokážeme především v rozhodujících okamžicích reagovat. To mluvím především o rychlosti a úrovni našich rozhodnutí. Jeho výsledkem je bezprostřední reakce na něj v podobě pouhé myšlenky nebo grimasy v obličeji, řeči, pohybu těla, exekuce obchodu, apod. A to je to, co nás obchodníky zajímá.

Novak Djoković | Jak se stát lepším než ostatní?

Pro snadnější představu uvedu příklad momentálně nejlepšího tenisty světa Novaka Djokoviče. Proč si myslíte, že v tuto chvíli je neporazitelný? Myslíte si, že za to může jeho fyzická příprava? Nemyslím si. Můj názor je takový, že pan Djoković se naučil (ne)vědomě používat vhodné nastavení svých algoritmů v hlavě. Především proto je neporazitelný. Samozřejmě nebudu upírat nutnost velmi dobré fyzické přípravě, tu mají ale všichni tenisté v top 10. To, co rozlišuje v top 10, zda budete jedničkou nebo poraženým, je schopnost ovládat svoji mysl. Respektive algoritmy, které v hlavě probíhají. Kdo algoritmy ovládá lépe, je silnější. To je u každého sportu. Hlava ovlivní výsledek zásadněji, než fyzično. Můžete mít nejsilnější paže a nejrychlejší podání/postřeh ze všech, a můžete trénovat od rána do večera každý den. Když míček 5x umístíte dokonale tam, kam jste chtěli, ale na po 6. to již nedokážete – protože dojde k nějakému výkyvu Vašeho algoritmu, není Váš trénink na výkonnost tak důležitý. To stejné platí v tradingu.

Tím chci říct, že pokud nezvládnete překážku v podobě algoritmů, které se vyskytují ve Vaší hlavě, není možné stát se vítězem. Je nutné si uvědomit, že jsme sami sobě nepřítelem. S tím se ale setkáváme každý den při běžných lidských činnostech. Opět uvedu názorný příklad.

Překážky i při běžných činnostech

Zvykli jste si poslední rok chodit si zaběhat. Někdy jste na to dobře naladěni a někdy k tomu máte přímo nechuť. Někdy nic konkrétního necítíte, a přesto se Vám běhá buď špatně a nebo dobře. Tím, že pravidelně běháte, snažíte se být každý den lepší, a překonáte počáteční nechuť, začne postupně docházet ke změnám ve Vašich zvycích (zlozvycích). Nejedná se pouze o fyzické změny, ale i psychické. Postupně se mění situace. Také se časem pozitivně motivujete, protože jakmile cítíte, že se zlepšujete, běhání Vás začne bavit – už je v tom emoční rovina, která Vás pohání dopředu a naplňuje Vás. Najednou to neděláte jen proto, abyste zhubli, ale proto, že Vám to dělá dobře po všech stránkách.

Myslím si, že se mnoho traderů snaží změnit pouze své vědomí, to ale nestačí. Vše je o tom, jak nastavíte své algoritmy v hlavě, zautomatizujete je a dostanete je do podvědomí. Teprve poté jste schopni využít svých schopností naplno. Některé budete dělat podvědomě (automaticky) a na ty nejdůležitější se budete moci soustředit a ovlivňovat je vědomě. Do podvědomí je nutné dostat co největší část myšlení – prostě je tam zabudovat (naprogramovat). Bez toho to nepůjde. Kdo nevybuduje robustní automatické algoritmy ve své hlavě, těžko bude kontrolovat své komplikované prostředí, které je tvořeno neustálým setkáváním vědomí s někdy nekontrolovatelným a silnějším podvědomí. Podvědomí můžeme ovlivnit, ale ne hned a ne rychle. To si vezme svůj čas a trpělivost s ním pracovat a posouvat se. Považuji za důležité říci – že se nejedná o týdny, ani o měsíce, nýbrž roky. Konkrétně minimálně 2-3 roky.


Veškerý text na stránkách discipline.cz, který zde publikuji, je výsledkem propojení informací, ke kterých jsem měl přístup v podobě různých knih, seminářů, webinářů, spolupráci s různými mentory obchodních strategií, s ostatními tradery a zdroji na internetu. Až díky vlastní praxi, kde jsem uváděl veškeré to teoretično v život, a to prostřednictvím odzkoušení a experimentů, jsem byl schopný zjistit, co funguje a co ne. Teprve poté jsem převzal některé věci za své a na některé raději zapomněl. Je nutné podotknout, že se zaměřuji především na disciplínu a tedy i psychologii. A to je to, co se Vám pokusím předat. Je nutné Vás upozornit, že se jedná o vlastní zkušenosti, které mohou být velmi subjektivní, i když se budu snažit, aby byly vždy co nejšířeji použitelné. Je pouze na Vaší odpovědnosti, zda tyto informace použijete či nikoliv. Každý si za své konání nese vlastní zodpovědnost, obzvláště pokud se jedná o tak dravý prostor, jakým trhy bezesporu jsou.